TÜRKİYE’DE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ARAŞTIRMASI ÇALIŞTAYLARININ VAN AYAĞI TAMAMLANDI

TÜRKİYE’DE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ARAŞTIRMASI ÇALIŞTAYLARININ VAN AYAĞI TAMAMLANDI!

 

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı (TSGA), Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Araştırması kapsamında on farklı kentte gerçekleştireceği çalıştaylar için Kayseri ve Gaziantep’in ardından Van’daydı.

 

Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Araştırması, Dünya Bankası tarafından yürütülen ve tamamı Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Seçilmiş Bölgelerde Yaşayan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için Ekonomik Fırsatların Güçlendirilmesi” projesi kapsamında Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı (TSGA) adına; ağ ortaklarından Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) yürütücülüğü, Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı, Impact Hub İstanbul, Impact Hub Ankara ve İstasyonTEDÜ iş birliğinde gerçekleşiyor.

 

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve DAKA SOGİP uzmanlarının da desteğiyle Van İl Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen çalıştaya sosyal girişimler ve özel sektör, sivil toplum, akademi ve kamudan konuyla ilgili çalışmalar yürüten aktörler ile faaliyetleriyle dolaylı olarak sosyal girişimcilik kültürüne katkı sağlayan kuruluşların temsilcileri katıldı. Çalıştay yürütücüleri Van ekosistemini “Van’daki aktörler sosyal girişimcilik alanında ulusal düzeyde etki yaratabilme potansiyeli taşıyor. Sosyal girişimcilik alanında DAKA başta olmak üzere bölgede bu alanda yatırım ve çalışmalar gerçekleştirmeye istekli önemli paydaşlar bulunuyor. Bölgede sosyal girişimcilik konusunda motivasyon oldukça yüksek; bununla beraber aktörlerin bir araya gelebileceği ve birbirini besleyebileceği platformlara yönelik ihtiyaç bulunmakta.” ifadeleriyle değerlendirdi. Çalıştayda açığa çıkan bilgiler ve fikirlerin önümüzdeki dönemde bölgede gerçekleştirilmesi beklenen çalışmalara önemli bir zemin oluşturacak nitelikte olduğu vurgulandı. 

 

Çalıştay yürütücüleri aynı zamanda bölgede son yıllarda yoğun çabalarla oluşturulan bir sosyal girişimcilik farkındalığının olduğunu, bu farkındalığın sosyal girişim sayısında artışa dönüşmesi için Van sosyal girişimcilik ekosisteminin Türkiye’deki geniş ekosisteme daha güçlü entegre olması gerektiğinin altını çizdiler. Araştırmanın ve araştırma sonucunda yayınlanması planlanan ekosistem haritasının bölgeye, bu amaca yönelik katkı sağlaması bekleniyor. Bölgede yakın zamanda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsü içerisinde açılacak olan Inovan Girişimcilik Merkezi, çalıştayda oluşan sinerjinin sürekliliğini sağlamak ve potansiyel sosyal girişimleri ortaya çıkarmak adına bölge için önemli bir fırsat sunuyor. 

2022 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanan araştırma, Türkiye’deki sosyal girişimcilik ekosistemini haritalandırarak ülke bağlamına özgü politika önerileri geliştirmeyi ve sosyo-ekonomik kalkınma için sosyal girişimciliğin önemini gösteren kanıtlar sunmayı hedefliyor. Projenin çıktıları, ekosistem haritasının yanı sıra Türkçe ve İngilizce rapor ile kamusal erişime açılacak.

Bu çalışma, TSGA'nın sosyal girişimcilik alanında yaptığı araştırmaların üçüncüsünü oluşturmakta. Daha önce ekosistem ve hukuksal çerçeveye yönelik araştırmalara göre ölçeği ve kapsamı daha geniş tutulan Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Araştırmasına dair tüm süreç; sosyalgirisimcilikagi.org web sitesi ile TSGA ve @secopturkiye sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

 

“Seçilmiş Bölgelerde Yaşayan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için Ekonomik Fırsatların Güçlendirilmesi” projesi hakkında:

 

Dünya Bankası’nın Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Seçilmiş Bölgelerde Yaşayan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için Ekonomik Fırsatlarının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında, Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin yoğun olarak bulunduğu illerde; (a) meslek ve beceri talebi tespit ediliyor, (b) kadınların liderliğinde dört ilde kurulan pilot sosyal girişimler yoluyla istihdam yaratma ve girişimcilik fırsatları destekleniyor, (c) istihdam ile girişimcilik destek programlarının etkinliği değerlendiriliyor. Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Araştırmasının da yürütüldüğü projenin ikinci bileşeni kapsamında; Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin’de dört pilot kooperatifin (AHENKBERİEKİPHALKA) kurulmasının yanı sıra Türkiye’de sosyal girişimlerin potansiyelinin azami düzeye çıkarılmasına katkıda bulunmak ve dört pilot sosyal kooperatifin sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla Sosyal Girişimcilik Uygulayıcı Topluluğu (SECoP) kurulmuştur. SECoP’un nihai hedefi Türkiye’de sosyal girişimcilik sektörünün kalkınması ve sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmaktadır. Bu hedefe ise ülke içerisinde olumlu sosyal, çevresel ve kültürel etkiler yaratmaya yönelik bir model olarak sosyal girişim işletmeleri fikrinden ilham alan kuruluşların desteği ile ulaşılacaktır. 

 

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) hakkında:

 

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) 2012 yılında Koç Üniversitesi bünyesinde araştırma, eğitim ve işbirliği yoluyla sosyal inovasyonu teşvik etmek için sosyal etki odaklı araştırma ve uygulama merkezi olarak kurulmuştur. KUSIF, Türkiye’de sosyal etki alanında önde gelen kuruluşlardan biridir ve sosyal etki çalışmalarında referans ve uygulama merkezidir. Türkiye Sosyal Etki Grubu’nun kurucu ortağı olarak Türkiye’de sosyal etki ölçümlemesi ve yönetimi için standartlar belirlemek üzerine çalışmaktadır. Sivil toplum kuruluşları, fon veren kurumlar, özel sektör ve sosyal girişimciler için sosyal etki üzerine birçok kaynak yayınlamış ve araştırmalar yapmış olan kurum; Türkiye’de ulusal ve uluslararası konferanslar aracılığıyla eğitim, danışmanlık ve bilginin yayılması dahil olmak üzere çeşitli kapasite geliştirme projelerine liderlik etmiştir. KUSIF, Social Value International, Avrupa Sosyal Girişimler ve Etki Odaklı Liderler Ağı ve Uluslararası Sürdürülebilir Kampüs Ağı’nın aktif üyesidir. Sosyal girişimcilik alanında ekosistem geliştirme, kapasite geliştirme, sosyal finansmana erişim ve yatırıma hazır olma konularında çeşitli sosyal girişimcilik projelerine liderlik etmekte ve bu projelere ortak olmaktadır.

 

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı (TSGA) hakkında: Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı (TSGA) sosyal girişimcilerin ihtiyaç duyduğu bilgi, bağlantı ve görünürlük ihtiyacını karşılamak; Türkiye’de sosyal girişimciliği toplumsal ve çevresel sorunlara alternatif bir çözüm olarak yaygınlaştırmak ve sosyal girişimciliğin bilinirliğini artırmak üzere 2018’de kuruldu. TSGA; Vehbi Koç Vakfı (VKV) liderliğinde, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), Ashoka Türkiye, Impact Hub İstanbul (Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği), Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilikçi Çözümler Derneği (Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı), TED Üniversitesi (İstasyonTEDU) ortaklığında yürütülmektedir. “Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” kapsamında AB tarafından finanse edilen iki yıllık bir proje olarak başlayan TSGA, Ekim 2020'den beri Avrupa Sosyal Girişimler Ağı (EUCLID) üyeleri arasında yer almaktadır. www.sosyalgirisimcilikagi.org

Diğer İçerikler