VEKAM YEREL HAFIZAYI GELECEĞE TAŞIYACAK

VEKAM YEREL HAFIZAYI GELECEĞE TAŞIYACAK

 

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), Şubat- Mart 2022 bahar döneminde çevrimiçi olarak “Yerel Bellek Sertifika Programı” düzenleyecek. VEKAM, alanlarında uzman akademisyenlerin bilgi birikimlerini paylaştığı; disiplinlerarası konu, yöntem ve uygulamaların ele alındığı bu program ile Türkiye’deki bellek çalışmalarında uzmanlaşmaya katkıda bulunmayı hedefliyor.

 

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), açılış konuşmasını 2020 Vehbi Koç Ödülü sahibi ve kent çalışmaları alanının duayenlerinden Prof. Dr. İlhan Tekeli’nin yapacağı “Yerel Bellek Sertifika Programı”nı düzenliyor. Çevrim içi olarak düzenlenen programda yerel bellek çalışmaları kapsamında; toplumsal, kültürel ve mekânsal değerlerin araştırılması, belgelenmesi, korunması, paylaşılması, gelecek kuşaklara aktarımı ve bu yönde toplumda farkındalık oluşturulması, sürdürülebilir kılınması için çalışmalar yürüten katılımcıların bilimsel ve yenilikçi yöntemler üzerine donanım ve becerilerinin artırılması hedefleniyor.

Program, Bellek, Yerel Tarih, Mekân ve Bellek, Yerel Belleğin Bilgi Kaynakları, Yerel Kültürel Bellek Merkezleri ve Uygulama Süreçleri ve İyi Uygulama Örnekleri olmak üzere 6 modülden ve 33 oturumdan oluşuyor. “Yerel Kimlik ve Aidiyet”, “Aile Tarihi”, “Medya ve Bellek”, “Göç ve Bellek”, “Sözlü ve Yazılı Kültür”, “Küratör Olmak İstiyorum”, “Fotoğraf ve Bellek”, “Kent Arşivleri ve Kütüphaneler” gibi daha birçok ilgi çekici ve güncel konuda akademisyen ve sektörde uzman olan yetkin isimlerin anlatımlarıyla gerçekleştirilecek oturumlardan oluşan “Yerel Bellek Sertifika Programı” 10 hafta sürecek. 

 

Programda uzmanlık dersleri, atölyeler, çerçeve sunuşlar ve kaynak paylaşımlarından oluşan zengin bir içerikle yetkinlik kazanacak katılımcılar “İnsan nasıl hatırlar?” teması ile başlayıp, bellek merkezlerindeki uygulamalara değin çeşitli konu başlıklarında bilgilenme olanağı bulacak. 50 kişiyle sınırlı kontenjana sahip programa; yerel yönetimlerde ve STK’larda, kent bellekleri, araştırma merkezleri, kent müzeleri, arşivleri ve kütüphanelerinde çalışan uzmanların, sahada yerel çalışmalar yürüten ya da bu alanlarda çalışmalar yapmak isteyenler ile üniversitelerde ilgili konularda lisansüstü çalışmalar yürüten araştırmacılar katılacak.

 

Koç Üniversitesi Hakkında

1993 yılında, en yetkin mezunları yetiştirmek, bilimin sınırlarını ilerletmek ve bu alanlarda ülkemize, insanlığa ve Türkiye'ye hizmet etmek misyonuyla kurulan Koç Üniversitesi, uluslararası düzeyde eğitim veren bir kurumdur. 22 lisans, 42 yüksek lisans ve 29 doktora programı bulunan Koç Üniversitesi'nde lisans programındaki öğrencilerin yüzde 49’u burslu olarak eğitim görmektedir. Koç Üniversitesi'nde öğrenim gören 8.820 öğrenci bulunuyor. Koç Üniversitesi’nin lisans ve yüksek lisans programlarından bugüne değin 17.000’den fazla öğrenci mezun oldu. Koç Üniversitesi, dünya standartlarında geniş laboratuvar, bilgi işlem ve araştırma olanaklarıyla, öğretim üyesi başına düşen bilimsel makale sayısında Türkiye'deki eğitim kurumlarının arasında en üst sıralarda yer alır.

VEKAM Hakkında:

Başkent Ankara ve çevresiyle ilgili araştırmalar yapan Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), bilim, kültür ve sanat dünyasına hizmet amacıyla 1994 yılında kuruldu. VEKAM bünyesinde, Vehbi Koç’un hayatına ait belgelere dayanarak gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra Ankara ve çevresinin kültürel mirasının, tarihinin ve ekonomisinin araştırılması, belgelenmesi ve korunmasına yönelik akademik çalışmalar yürütülmektedir. VEKAM ayrıca Ankara ve çevresi ile ilgili kitap, tez, makale ve süreli yayınlardan oluşan kapsamlı uzmanlık kütüphanesi ve zengin arşiviyle her yaştan araştırmacıya hizmet sunmaktadır. Ankara konusunda dünya çapında bir başvuru kaynağı olmak VEKAM’ın öncelikli hedefleri arasında yer alırken, VEKAM Yayınları da her geçen gün gelişen bir kaynak haline gelmektedir.

 

Diğer İçerikler