TÜRKİYE’DE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ARAŞTIRMASI ÇALIŞTAYLARININ BURSA AYAĞI TAMAMLANDI

TÜRKİYE’DE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ARAŞTIRMASI ÇALIŞTAYLARININ BURSA AYAĞI TAMAMLANDI!

 

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı (TSGA), Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Araştırması kapsamında on farklı kentte gerçekleştireceği çalıştaylar için Bursa’daydı.

 

Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Araştırması, Dünya Bankası tarafından yürütülen ve tamamı Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Seçilmiş Bölgelerde Yaşayan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için Ekonomik Fırsatların Güçlendirilmesi” projesi kapsamında Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı (TSGA) adına; ağ ortaklarından Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) yürütücülüğü, Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı, Impact Hub İstanbul, Impact Hub Ankara ve İstasyonTEDÜ iş birliğinde gerçekleşiyor.

 

Nilüfer Belediyesi Sosyal Girişimcilik Merkezi desteğiyle, kurumun Nilüfer’deki merkezinde gerçekleştirilen çalıştaya eğitimden engelli haklarına, gençlik çalışmalarından teknolojiye çeşitli alanlardan katılımcılar dâhil oldu. Çalıştay süresince, kamu ve özel sektörden katılımcılar ile farklı aktörlerin birbirleriyle diyalog kurmasına alan açıldı. Çalıştay yürütücüleri, Bursa’nın sivil toplum ve sosyal girişimler açısından gelişmiş bir bölge olduğunu ifade ederek Nilüfer Belediyesi başta olmak üzere kamu idarelerinin ve sanayii aktörlerinin sosyal girişimcilere sunduğu destekler ile oluşmuş özgün bir ekosistem ortamının varlığını vurguladılar. 

 

2022 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanan araştırma, Türkiye’deki sosyal girişimcilik ekosistemini haritalandırarak ülke bağlamına özgü politika önerileri geliştirmeyi ve sosyo-ekonomik kalkınma için sosyal girişimciliğin önemini gösteren kanıtlar sunmayı hedefliyor. Projenin çıktıları, ekosistem haritasının yanı sıra Türkçe ve İngilizce rapor ile kamusal erişime açılacak.

 

Bu çalışma, TSGA'nın sosyal girişimcilik alanında yaptığı araştırmaların üçüncüsünü oluşturmakta. Daha önce ekosistem ve hukuksal çerçeveye yönelik araştırmalara göre ölçeği ve kapsamı daha geniş tutulan Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Araştırmasına dair tüm süreç; sosyalgirisimcilikagi.org web sitesi ile TSGA ve @secopturkiye sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

 

 “Seçilmiş Bölgelerde Yaşayan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için Ekonomik Fırsatların Güçlendirilmesi” projesi hakkında:

 

Dünya Bankası’nın Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Seçilmiş Bölgelerde Yaşayan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için Ekonomik Fırsatlarının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında, Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin yoğun olarak bulunduğu illerde; (a) meslek ve beceri talebi tespit ediliyor, (b) kadınların liderliğinde dört ilde kurulan pilot sosyal girişimler yoluyla istihdam yaratma ve girişimcilik fırsatları destekleniyor, (c) istihdam ile girişimcilik destek programlarının etkinliği değerlendiriliyor. Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Araştırmasının da yürütüldüğü projenin ikinci bileşeni kapsamında; Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin’de dört pilot kooperatifin (AHENKBERİEKİPHALKA) kurulmasının yanı sıra Türkiye’de sosyal girişimlerin potansiyelinin azami düzeye çıkarılmasına katkıda bulunmak ve dört pilot sosyal kooperatifin sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla Sosyal Girişimcilik Uygulayıcı Topluluğu (SECoP) kurulmuştur. SECoP’un nihai hedefi Türkiye’de sosyal girişimcilik sektörünün kalkınması ve sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmaktadır. Bu hedefe ise ülke içerisinde olumlu sosyal, çevresel ve kültürel etkiler yaratmaya yönelik bir model olarak sosyal girişim işletmeleri fikrinden ilham alan kuruluşların desteği ile ulaşılacaktır. 

 

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) hakkında:

 

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) 2012 yılında Koç Üniversitesi bünyesinde araştırma, eğitim ve işbirliği yoluyla sosyal inovasyonu teşvik etmek için sosyal etki odaklı araştırma ve uygulama merkezi olarak kurulmuştur. KUSIF, Türkiye’de sosyal etki alanında önde gelen kuruluşlardan biridir ve sosyal etki çalışmalarında referans ve uygulama merkezidir. Türkiye Sosyal Etki Grubu’nun kurucu ortağı olarak Türkiye’de sosyal etki ölçümlemesi ve yönetimi için standartlar belirlemek üzerine çalışmaktadır. Sivil toplum kuruluşları, fon veren kurumlar, özel sektör ve sosyal girişimciler için sosyal etki üzerine birçok kaynak yayınlamış ve araştırmalar yapmış olan kurum; Türkiye’de ulusal ve uluslararası konferanslar aracılığıyla eğitim, danışmanlık ve bilginin yayılması dahil olmak üzere çeşitli kapasite geliştirme projelerine liderlik etmiştir. KUSIF, Social Value International, Avrupa Sosyal Girişimler ve Etki Odaklı Liderler Ağı ve Uluslararası Sürdürülebilir Kampüs Ağı’nın aktif üyesidir. Sosyal girişimcilik alanında ekosistem geliştirme, kapasite geliştirme, sosyal finansmana erişim ve yatırıma hazır olma konularında çeşitli sosyal girişimcilik projelerine liderlik etmekte ve bu projelere ortak olmaktadır.

 

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı (TSGA) hakkında:

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı (TSGA) sosyal girişimcilerin ihtiyaç duyduğu bilgi, bağlantı ve görünürlük ihtiyacını karşılamak; Türkiye’de sosyal girişimciliği toplumsal ve çevresel sorunlara alternatif bir çözüm olarak yaygınlaştırmak ve sosyal girişimciliğin bilinirliğini artırmak üzere 2018’de kuruldu. TSGA; Vehbi Koç Vakfı (VKV) liderliğinde, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), Ashoka Türkiye, Impact Hub İstanbul (Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği), Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilikçi Çözümler Derneği (Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı), TED Üniversitesi (İstasyonTEDU) ortaklığında yürütülmektedir. “Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” kapsamında AB tarafından finanse edilen iki yıllık bir proje olarak başlayan TSGA, Ekim 2020'den beri Avrupa Sosyal Girişimler Ağı (EUCLID) üyeleri arasında yer almaktadır. www.sosyalgirisimcilikagi.org

Diğer İçerikler