KOÇ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, SANERC VE VKV SAĞLIK KURULUŞLARI HEMŞİRELİK HAFTASI SEMPOZYUMU DÜZENLEDİ

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, SANERC ve VKV Sağlık Kuruluşları Hemşirelik Haftası Sempozyumu düzenledi


“Herkes İçin Sağlık”


Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma

Merkezi ve Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları, Hemşirelik Haftası kapsamında ‘Herkes İçin Sağlık’ sempozyumu düzenledi. Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayişe Karadağ ve Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Ülkü Burgess’in açılış konuşmalarını yaptığı sempozyuma, Uluslararası Hemşireler Konseyi Başkanı Annette Kennedy, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilciliğinden Dr. Serap Şener, Türk Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azize Karahan konuşmacı olarak katıldı.


Bilimde mükemmeliyet merkezi olmayı hedefleyen Koç Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi ve Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları’nın işbirliğiyle Hemşirelik Haftası kapsamında bir sempozyum düzenledi. “Herkes İçin Sağlık” başlığıyla düzenlenen sempozyumda herkese sağlık; sağlık politikaları, sağlık hizmetleri sunumu, disiplinlerarası işbirliği gibi farklı açılardan tartışılarak, hemşirelerin bu amaca ulaşmadaki rolleri ve önemi ele alındı.


Prof. Dr. Ayişe Karadağ: “Hedefimiz klinik alanda güçlü hemşirelerin yetişmesini sağlamak”

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr Ayişe Karadağ, “Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin temel hedefi; bilimin ışığında, kaliteli hemşirelik bakımı veren, klinik alanda güçlü hemşirelerin yetiştirilmesi olsa da, fakültemiz tüm planlamalarında ülkede, bölgede ve globalde bir bütün olarak hemşireliğin gelişmesini öncelik sırasına almakta ve buna katkı sağlayacak organizasyonların, çalışmaların öncülüğünü yapmaktadır. Her yıl VKV Sağlık Kuruluşları ile birlikte düzenlediğimiz 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası programları ve iki yıldır Türkiye temsilciğini üstlendiğimiz “Nursing Now” kampanyası bu misyonun yansımalarıdır. Yine bu misyonun gereği olarak hemşirelik haftası etkinliğimizi uzaktan erişim sistemleri aracılığı ile tüm dünyaya açtık. Programımızı; hemşirelik dernekleri, yükseköğretim kurumuna bağlı 169 hemşirelik programı, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakım Meslekleri Daire Başkanlığı ve sosyal paylaşım ağları aracılığı ile ülkemizdeki tüm hemşirelere, eğitimcilere ve öğrencilere duyurulmasını sağlayacak şekilde tasarladık. Bu program, ülkemizin her yerinde hatta yurtdışında canlı izlenmeye ve ilgi duyanların erişimine açıktır” dedi.


Annette Kennedy: “Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2030 yılına gelindiğinde 40 milyon sağlık çalışanı gerekecek”

Sempozyumun ilk oturumunda, ICN 2019 teması “Herkes İçin Sağlık” konusunda sunum yapan Annette Kennedy, ICN’in dünyadaki en eski ve köklü hemşirelik organizasyonu olduğunu, amacının hemşirelik mesleğinin eğitiminin ve standartlarının iyileştirilmesi ve mesleğin yüceltilmesi olduğunu söyledi. Annette Kennedy sözlerine şöyle devam etti: “Bilindiği üzere hasta bakımında hemşirelerin rolü son derece önemlidir. Nasıl ki doktorlar için hayat kurtarır diye tanımlama yapılıyorsa iyi eğitilmiş bir hemşire de hayat kurtarır ve hasta bakımında önemli farklılık yaratır. Bu nedenle hemşirelerin mesleği yüceltmek için daha çok görünür olmaları ve kendileriyle ilgili karar verici mercilerle işbirliği ve koordinasyon halinde olmaları gerekir. Meslekteki sorunların dile getirilmesi ve çözüm yollarının yaratılması kaliteli sağlık hizmeti vermenin en önemli koşuludur. Ayrıca şunu unutmamak gerekir ki sağlık alanına yatırım yapılması ülke ekonomisine önemli oranda katkı sağlar. Sağlıklı insanlar üretebilir, çalışabilir ve harcama yapabilir. Dünya Sağlık Örgütü de hemşirelik mesleğine son derece önem vermektedir. Hatta 2020 yılını Hemşirelik yılı olarak ilan etmişlerdir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2030 yılına gelindiğinde 40 milyon sağlık çalışanına ihtiyaç duyulacak. Bu da demek ki önümüzdeki yıllarda iyi eğitim almış ve düzgün çalışma koşullarına sahip hemşirelere daha da çok ihtiyaç olacak. Bilinmelidir ki kötü sağlık bakımı vermek daha çok ölüme neden olur. Onun yerine hiç vermemek daha iyidir. Bu nedenle hemşirelerin yaşam ve çalışma koşullarının mutlaka iyileştirilmesi gerekiyor.”

Sempozyumun devamında, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Prof. Dr. Ayşe Ferda Ocakçı ve Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Prof. Dr. Kafiye Eroğlu başkanlığında “Farklı Bakış Açıları ile Herkes için Sağlık” başlıklı panel gerçekleştirildi.

“Herkes için Sağlığa ulaşmada hemşirenin rolü” konusunda konuşan Türk Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Azize Karahan, sağlık hizmetlerinin farklı alanlarında çalışan hemşirelerin herkese sağlık sunmada önemli ve vezgeçilmez bir güç kaynağı olduğunu vurgulamıştır.

Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Dr. Özge Karanfil ise “Herkes için Sağlığa Ulaşmada Modellemelerin ve Disiplinlerarası İşbirliğinin Önemi”ni paylaştı. Son olarak, sağlık haberciliği konusunda basının önde gelen isimleri arasında yer alan gazeteci Ayşenur Asuman Uğur ise “Herkes için Sağlığa Ulaşmada Medyanın Rolü” başlıklı bir sunum yaptı.


Annette Kennedy Hakkında

Annette Kennedy, hemşirelik lisans derecesine sahip bir hemşire ve ebe olup, Kamu Sektörü Analizi üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İrlanda Kraliyet Cerrahlar Koleji’nde onursal üyeliğe sahiptir. 19 yıl boyunca İrlandalı Hemşireler ve Ebeler Örgütü'nün Mesleki Gelişim Direktörlüğü’nü yapan Kennedy, aynı örgüt bünyesinde başarılı faaliyetler yürüten Eğitim, Araştırma ve Kaynak Merkezi’ni kurmuştur. Daha önce, Avrupa Hemşireler Federasyonu Başkanı olarak görev yapmış ve Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi’nde karar alma süreçlerini etkilemeye yönelik aktif olarak çalışmıştır. İrlanda Sağlık Bakanlığı tarafından 2018-2021 yılları arasında görev yapmak üzere, İrlanda sağlık hizmeti stratejisi uygulama danışma komitesi üyesi olarak atanmıştır.

Şu anda Dünya Sağlık Örgütü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Bağımsız Yüksek Komisyonu ve Nursing Now Kampanyası Yönetim Kurulu Üyesidir.

4 yıl başkan yardımcılığı yaptıktan sonra Uluslararası Hemşireler Konseyi’nin 28. Başkanı olan Kennedy 2017 yılından bu yana başkanlık görevine devam etmektedir.


Koç Üniversitesi Hakkında

1993 yılında, en yetkin mezunları yetiştirmek, bilimin sınırlarını ilerletmek ve bu alanlarda ülkemize, insanlığa ve Türkiye'ye hizmet etmek misyonuyla kurulan Koç Üniversitesi, uluslararası düzeyde eğitim veren bir kurumdur. 22 lisans, 29 yüksek lisans ve 26 doktora programı bulunan Koç Üniversitesi'nde lisans programındaki öğrencilerin yüzde 53’ü burslu olarak eğitim görmektedir. Koç Üniversitesi'nde öğrenim gören 7.727 öğrenci bulunuyor. Koç Üniversitesi’nin lisans ve yüksek lisans programlarından bugüne değin 14.000’den fazla öğrenci mezun oldu. Koç Üniversitesi, dünya standartlarında geniş laboratuvar, bilgi işlem ve araştırma olanaklarıyla, öğretim üyesi başına düşen bilimsel makale sayısında Türkiye'deki eğitim kurumlarının arasında en üst sıralarda yer alır.

Diğer İçerikler