İZMİR’DE ÜCRET ARTIŞ ORANI İSTANBUL SEVİYESİNDE

ŞİRKETLERİN ÜCRET POLİTİKALARINA YÖN VEREN MERCER TÜRKİYE 2017 YILI GENEL SEKTÖR ÜCRET ARAŞTIRMASI‘NIN SONUÇLARI AÇIKLANDI


İZMİR’DE ÜCRET ARTIŞ ORANI İSTANBUL SEVİYESİNDE


Dünyanın lider insan kaynakları danışmanlık firması Mercer tarafından her yıl düzenli olarak tüm dünyada gerçekleştirilen ve iş dünyasındaki ücret ve zam eğilimlerini ortaya koyan Mercer Ücret Araştırması’nın 2017 İzmir sonuçları açıklandı. Araştırmanın sonuçlarına göre, İzmir’de şirketler 2018 yılında ücret artışlarını yüzde 9,5 bandını esas alarak gerçekleştirecek.


İş dünyasında ücret stratejilerinin belirlenmesi ve çalışan maliyetlerinin yönetilmesinde çok önemli bir referans noktası olan Mercer Ücret Araştırması’nın 2017 sonuçları açıklandı.


İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin her bölgesinden ücret ve yan hak verilerinin alınarak analiz edildiği araştırmaya İzmir’den katılan firmaların sayısında geçtiğimiz yıllara göre büyük bir artış oldu. Toplam veri havuzunun yaklaşık dörtte birini İzmir ve Manisa firmaları oluşturken, küresel firmaların yanı sıra aile şirketlerinin katılımı da büyük oranda arttı.


Dünyada 140’ın üzerinde ülkede eşzamanlı olarak gerçekleştirilen araştırmanın Türkiye ayağının sonuçlarına göre, İzmir ve çevresinde kurulu firmaların 2018 yılı için öngördüğü ücret artış oranı İstanbul’a paralel olarak yüzde 9,5 bandında gerçekleşecek. Türkiye sonuçları ile paralellik gösteren İzmir sonuçlarına göre; firmalar genellikle yılda bir kez ücret artışı gerçekleştiriyor ve zam dönemi olarak Ocak ayını tercih ediyor.


2017 yılında İzmir’deki şirketlerin ücret artış kararını etkileyecek faktörlerin başında sırasıyla bireysel performans, çalışanın ücret çizelgesindeki yeri ve enflasyon gelirken, bunları şirketin performansı izliyor. Kıdem unsuru ise önem sırasında etkisini geride bırakırken, hem global hem yerel şirketlerin kalifiye yeteneği çekmek üzere daha rekabetçi baz ücret ve yan haklar yapılandırdığı gözlemleniyor.


Ücret politikalarında baz ücret ve yan haklar dikkat çekiyor

2018 yılı ücret artışı projeksiyonunu ortaya koyan Mercer 2017 Ücret Araştırması sonuçlarına göre baz ücret, şirketlerin ücretlendirme politikalarında ağırlıklı ve öncelikli ücret bileşenini oluşturuyor. Yönetici pozisyonlarında dahi, toplam ücret paketinin yüzde 60’ından fazlasını, ödenmesi garanti edilen baz ücret oluşturuyor ve Türkiye’de şirketlerin yüzde 82’si baz ücrette medyanı hedeflediklerini belirtiyor.


Mercer’in Kasım ayında gerçekleştirdiği ücret artış beklentisi araştırmasına göre sektörel bazda öngörülen son ücret artışı medyan rakamları; yüzde 9.5 dayanıklı tüketici ürünleri, yüzde 9.8 enerji, otomotiv/otomotiv yan sanayi, yüzde 9.2 sağlık ve hızlı tüketim ürünleri, yüzde 9 perakende ve toptancılık, yüzde 7.5 bankacılık/finansal hizmetler, yüzde 9 finansal olmayan hizmetler ve yüzde 8.5 ileri teknoloji olarak öngörülüyor.


Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’deki firmaların yüzde 75’i ücretlendirmede aynı pozisyon için bölgesel ayrım gözetmiyor. İzmir ücretlerinin, üst düzey ve orta kademe yönetici rolleri için İstanbul ve Türkiye geneline göre geçmiş yıllarla kıyaslandığında bu yıl oldukça rekabetçi bir seviyeye ulaştığı görülüyor. Bunda özellikle İstanbul’dan İzmir’e işgücü çekme trendinin etkisinin olduğu belirtiliyor. İzmir ücretleri uzman seviyesi için Türkiye ortalamasının biraz üstündeyken, İstanbul’a göre yüzde 5-10 altında kalıyor.


Ege bölgesinde özellikle İzmir ve Manisa’da gelişen sanayi göz önüne alındığında, beyaz yaka çalışanın ilgisini çekmek, mevcut çalışanı elde tutmak ve daha rekabetçi toplam ücret paketi sunabilmek için yan hak yapılandırmasının artmasıyla bu açığın kapanacağı gözlemleniyor.

Yan hakların toplam ücretlendirme içerisindeki yerinin yüzde 8 ile yüzde 12,5 seviyelerinde olduğunu söyleyen Mercer İzmir Bölge Yöneticisi Seyyal Karakaya, “Beyaz yaka çalışanlara sunulan en yaygın yan haklar arasında cep telefonu, şirket aracı, özel sağlık sigortası, ferdi kaza sigortası ve hediye çekleri yer alıyor. 2017 yılında bireysel emeklilik ve özellikle mavi yakada tamamlayıcı sağlık sigortası büyüme trendi gösteren yan haklar arasında yer alıyor. Dünyada ve Türkiye’de yan haklarda esneklik kavramının yaygınlaşması ile büyüme hedefi içinde olan Ege Bölgesi firmaları da geleneksel yan haklar yerine kültürel değişimi destekleyen yeni nesil yan haklara yer vermeye başlıyor. Aynı anda üç veya daha fazla neslin bir arada çalıştığı şirketlerde, maliyet yönetimi, pozisyon, cinsiyet ve medeni duruma göre değişen ihtiyaçlara göre hayata geçirilen esnek yan hak uygulamaları da çalışan nezdinde piyasada fark yaratıyor” dedi.

Diğer İçerikler