Hizmetlerimiz

Lobi Faaliyetleri İletişim Danışmanlığı Etkinlik Yönetimi

Yerel toplum ilişkileri
Kamusal ilişkiler yönetimi
Kriz yönetimi

Kurumsal İtibar Yönetimi
Medya İlişkileri
Lider İletişimi
Marka/Ürün İletişimi
Kurum içi İletişim
Pazarlama İletişimi
Sponsorluk İletişimi
KSS Projeleri İletişimi
Konu ve Kriz Yönetimi iletişimi

Kurumsal projeler
Ürün bazlı projeler
Kurum içi projeler
Sosyal sorumluluk projeleri

Diğer İçerikler